Home
I-region Dačicko
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel

Dobrohošť slavila 600 let založení


Pouť u sv. Anny v Dobrohošti, která se konala 31.7.-1.8.1999 si vybrali zastupitelé obce jako vhodný termýn pro oslavu 600. výročí od založení obce Dobrohošť. S názvem obce se pojí legenda, že když  Pán Ježíš putoval s apoštoly po zemi a byl pronásledován nepřáteli, schoval se v okolí Dobrohoště do houští a jeho pronásledovatelé ho nenašli. Pán Ježíš potom prohlásil: "Je tady ale dobrá houšť." A tudíž později název obce Dobrohošť. Ze starých knih se o historii obce dočteme, že obec se jmenovala roku 1399 Dobrohoscze, roku 1447 Dobrohosst a roku 1466 Dobrohosstie.

Stará obecní pečeť měla kolem znaku sekery opis "Dobrá houšť" a později roku 1740 "Germain Towrohost" a znak širočina.

Po třicetileté válce měla obec pouze 6 usedlých. Nejvíce obyvatel měla Dobrohošť v roce 1921 a to 83. V roce 1767 si obec pořídila kapli sv. Anny, dříve zasvěcenou sv. Prokopu, jehož malá kaplička stojí na silnici směrem k Budíškovicím.

To bylo pár řádek k minulosti obce a nyní něco ze současnosti.

Občané obce ihned po revoluci v roce 1989 požádali o samostatnost a po prvních svobodných volbách byl v roce 1990 založen Obecní úřad Dobrohošť. Vzhledem k současnému počtu 44 obyvatel patří naše obec, co se týče obecních úřadů, k nejmenším v regionu.

V roce 1998 si obec postavila nové asfaltové hřiště, na kterém se konaly oslavy výročí. Obec pozvala všechny rodáky, kterých se odpoledne sešlo celkem 82.

Večer setkání rodáků pokračovalo veselou taneční zábavou a po setmění ohňostrojem. Všem rodákům byl darován krátký přehled historie obce a k tomu kuličkové pero s potiskem k výročí obce.

Nejstarší zůčastněnou rodačkou byla osmdesátiletá paní Marie Doležalová ze Slavonic. Nejvzdálenější rodačkou byla Miluše Neradová z Karlových Varů. Nejmladším rodákem je Martin Laudát z Dobrohoště, kterému je 1,5 roku.

Setkání pokračovalo v neděli slavnou mší svatou v kapli sv. Anny a po jejím skončení bylo bylo oficiálně ukončeno i setkání rodáků.

Setkání i zábava se všem zůčastněným líbila, a proto se zastupitelé obce rozhodli, že i když příští rok žádné kulaté výročí obec nemá, uspořádají o pouti taneční zábavu. Vždyť budeme vstupovat do nového tisíciletí a tak důvod k oslavám se najde.

Můžeme konstatovat, že celé setkání rodáků obce Dobrohošť bylo velmi pěkné, a proto se už všichni těšíme na další setkání v roce 2049.

Za obec Dobrohošť Bohuslav Ferdan, starosta obce


Tento článek jsem vybral z Listů jihozápadní Moravy, čísla 17 - 1999