Home
iRegion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel

Hasiči v Dačicích od r. 1882

Více o hasičích na www.firefighters.cz nebo na MV ČR


Dačice před sto lety

Ačkoli byly Dačice přirozeným střediskem celé oblasti a okresním městem, nedosáhly v důsledku značné odlehlosti od větších průmyslových center, málo rozvinutého průmyslu a nedostatečného spojení většího hospodářského rozvoje. Obyvatelé se vesměs zabývali zemědělstvím a řemesly. Několik údajů o počtu obyvatel v druhé polovině 19. století. V roce 1857 - 2248, 1880 - 2497, 1890 - 2669, 1900 - 2802. V roce 1895 bylo město rozděleno na čtyři čtvrtě: I. Město - 152 domy, II. Antonínské předměstí - 60 domů, III. Stráňské předměstí - 58 domů, IV. Hradecké předměstí - 90 domů, celkem 360 domů. Hostinců a pivnic bylo 17, obchodů 23, řemesných obchodů 9. Město mělo 2 pivovary, 1 lihovar, malou továrnu na hospodářské stroje, parní pilu a cihelnu.

1882 v Dačicích založen dobrovolný spolek hasičský, jehož stanovy byly schváleny 4.8. 1882 místodržitelsvím. Mužstvo bylo vycvičeno H. Demartinim, velitelem hasičů v Praze Karlíně.


Požáry ve městě

1547 * požár radnice, 1570 první opatření proti požárům
1620 * vyhořelo celé město, v letech 1620 - 1638 bylo stále ještě mnoho domů spálených a pustých
1670 * vyhořel nový zámek
1690 * 9. května v jedné hodině po půlnoci vyhořelo na 80 domů
1707 * shořelo 36 domů v Antonínské ulici a Žabovřeskách (Hlinišťata)
1721 * shořela radnice, nový zámek a dalších 11 domů
1778 * shořelo 14 domů
1834 * veliký požár města, shořela řada domů, lesní úřad a budova bývalé lesnické školy s knihovnou
1864 * shořelo 31 domů na dolním náměstí, 33domů v Antonínské ulici a 6 domů u kostela
1865 * vyhořelo 10 domů na horním náměstí
1876 * vyhořelo 19 domů na dolním náměstí

A to byl poslední velký požár před rokem 1882, v němž byl založen dobrovolný hasičský spolek.


Sbor dobrovolných hasičů v Dačicích

Městský dobrovolný sbor hasičský v Dačicích byl založen v roce 1882. Hlavním iniciátorem byl Rudolf Walter. 1.7. 1882 byl zvolen prozatímní výbor dobrovolných hasičů v Dačicích, který téhož dne navrhl stanovy. Ty byly dne 24.7. 1882 schváleny i obecním výborem města Dačic a místodržitelstvím v Brně byly potvrzeny 9.8. 1882. Téhož roku objednalo velitelství výzbroj, obleky a žebříky, dále 75 přileb, 20 pásů a 3 trubky. Dále byla zakoupena čtyřkolová stříkačka za 1002 zl. a postaven třípatrový lezecký dům. 13.1. 1883 se konal první hasičský ples. V době založení měl sbor 65 činných členů, kteří byli zařazeni v 5 četách. Ale již v roce 1886 má jen 34 činné členy.

V roce 1921 existovali na Dačicku tyto dobrovolné hasičské sbory: Budeč od r. 1889, Budíškovice od r. 1905, Heřmaneč od r. 1903, Markvarec od r. 1896, Maršov od r. 1903, Radlice od r. 1895, Řečice od r. 1892, Volfířov od r. 1902.

V roce 1926 byla sboru slavnostně předána automobilová stříkačka.


Rok 1932 - 50. výročí

U příležitosti 50. výročí trvání dobrovolného hasičského sboru konal se v Dačicích dne 4.-5. července 1932 krajský sjezd osmi hasičských žup, který měl bohatý program: ohňostroj, benátská noc, krojovaný průvod, odevzdání praporu, vyznamenání zasloužilých členů, požární cvičení, koncert, společenská zábava. V tomto jubilejním roce měl sbor 34 členy činné, 27 čestných členů a 221 přispívající. Sbor měl k dispozici dvouposchoďové leziště, zbrojnici, garáž a skladiště výzbroje, čtyřkolovou stříkačku starou, stříkačku dvoukolovou jednoproudní, čtyřkolovou jednoproudní, stříkačku automobilovou, 3 navijáky, 3 posunovací, 1 střechový šestidílný, 6 kamzíkových a jeden římsový žebřík, 800 m hadic, pracovní a slavnostní oblek. Všichni členové byli řádně pojištěni. Pamětní tisk uvádí 22 zásahů při požárech místních a 82 zásahů při požárech v okolí.

1939 * z hasičské kroniky: "...Ve sněhové vánici a v zimničním ránu obsazují němečtí vojáci naše město. Nastává šest let nacistické poroby! Alfréd Freund, musel být dnem 15.3. 1939 propuštěn z řad členů - pro židovský původ ..."

Po skončení druhé světové války, okresní hasičská jednota č. 6, která v době okupace sídlila v Telči, se opět přemístila do Dačic. Matrika sboru vykazuje v roce 1945 na 30 činných a 490 přispívajících členů.

Za komunismu v 50. letech se hasiči přejmenovali na požárníky, hasičský sbor na místní jednotu Československého svazu požární ochrany a jistě též i jiné změny.

V roce 1958 je vybavení dačického sboru obohaceno o autostříkačku Praga RN DS 16, novou dvoukolovou stříkačku DS 16 a dvoukolovou PPS 12.

V letech 1960 - 1961 je do garáží zavedeno ústřední topení a na nádvoří je vybudováno skladiště pohoných hmot.

V letech 1967 - 1969 je sbor dovybaven dopravním vozem Tatra 805 Speciál a roku 1968 speciálním dopravním vozem Škoda 706 ASC 25 s cisternou a vodním dělem v ceně 256 000 Kčs. Dále je sbor vybaven krátkovlnými vysílačkami a novými stejnokroji.


Rok 1972 - 90. výročí

15. ledna 1972 byl v rámci oslav 90 let sboru uspořádán jubilejní požárnický ples. Slavnostní členská schůze městského požárního sboru se konala 24.6. 1972 s tímto programem: otevření výstavy, přivítání hostů, slavnostní zahájení, vzpomínka na zesnulé členy, položení věnců, slavnostní projev, vyznamenání zasloužilých členů, projevy hostů a zakončení. Druhý den v neděli 25. června byl zahájen promenádním koncertem dechové hudby. A odpoledne bylo na Palackém náměstí zahájeno veřejné cvičení záchrany osob z hořícího objektu.

V letech 1972 - 1982 došlo k několika významným změnám. Nejpodstatnější v r. 1974 bylo v Dačících zřízeno dislokované pracoviště veřejného požárního útvaru v Jindřichově Hradci v počtu tří a později čtyř osob.


Požární technika od r. 1945 do r. 1982

1945 * autostříkačka Chevrolet, dvoukolová motorová stříkačka, čtyřkolová ruční, dvoukolová ruční, zbrojnice a sušák

1972 * autostříkačka Škoda 256 ASC 16, autostříkačka Praga RN DS 16, dopravní vůz Tatra 805, dopravní vůz Škoda 706 (cisterna), dvoukolová motorová stříkačka, garáže, sušák, sirény, žebříky, vysílačky, plošina PP20, plachta pro skok a skluz

1982 * dopravní automobil DVS 12-A 30, postaven na podvozku AVIA, který je speciálně upraven. Rychlost vozidla je 72 km/h max., trvalá 55 -60 km/h.; CAS 25 - cisternová automobilová stříkačka 25 RTHP - podvozek Škoda 706 (nádrže na vodu 3500l, na pěnidlo 200l; řidič + 7 členů posádky); cisternová stříkačka CAS 32-T 148 - podvozek Tatra 148, řidič + 8 členů posádky, nádrže na 6 m3 vody a nádrže na pěnidlo; vysokozdvižná požární plošina PP 20-1 - podvozek Škoda RTH, nosnost klece je 500 kg; 2 gumové čluny se závěsnými motory; skluznou plachtu pro skok; vzduchový dýchací přístroj Saturn S5 PN 4 0070, doba použitelnosti je 33 min. při spotřebě 30 l vzduchu za minutu, hmotnost je 12 kg; automatický křísící přístroj na provádění umělého dýchání


Ještě mě zaujal citát na konci:

JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO! * NI ZISK, NI SLÁVU


Publikace 100 let požární ochrany v Dačicích 1882 - 1982