Home
iRegion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel

  Dačice - Informace neaktualizovány !!!Městský úřad Dačice

Palackého nám. 1
380 01 Dačice I
tel.: 384 401 211
e-mail: meu@dacice.cz
www.dacice.cz
e-mail: meu@dacice.cz


Informační středisko

Palackého náměstí 1
380 01 Dačice I
tel.: 384 401 211
e-mail: info@dacice.cz

Poskytované služby:
  • informace o Dačicích a okolí
  • přehled ubytovacích a stravovacích kapacit
  • informace o autobusových a železničních spojích
  • informace z městského úřadu
  • prodej regionálních a propagačních materiálů a map
  • informace o kulturních, sportovních a společenských akcích ve městě a okolí
  • internet pro veřejnost cca 1Kč = 1 min.
  • kopírovací služby

Katastrální úřad - již zde není...

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
katastrální pracoviště Dačice

Palackého náměstí 2
380 01 Dačice I
tel.: 384 420 411
www.cuzk.cz/kp/dacice

...více


Úřad práce

Úřad práce JH, det. prac. Dačice
Antonínská ul.
380 01 Dačice II
tel.: 384420294
fax: 384420293
e-mail: vera.karesova@up.mpsv.cz

...více


Banky

Komerční banka
Palackého nám. 3
tel.: 384420127
fax.: 384420126
bankomat na budově (Palackého nám.)

Československá obchodní banka
Palackého nám. 62
tel.: 384420401
dacice@csob.cz
bankomaty u Penny marketu, dům Pod věží, WSPK

GE Capital Bank - již zde není !!!
Palackého nám. 39
tel.: 384420005
bankomat u Prioru

Česká spořitelna
Palackého nám. 33
tel.: 384420286-89
bankomat na budově (Palackého nám.)

Waldviertlel Sparkasse von 1842
Palackého nám. 31
tel.: 384343111
fax.: 384343119
bankomaty ČSOB
GeistK@wspk.at
Nemocnice Dačice

Antonínská 85
380 01 Dačice II
tel.: 384 358 211
www.nemdac.cz

Zdravotnické služby pro občany města i okolí zajišťuje Nemocnice Dačice a.s, nem. Jč. kraje

V areálu nemocnice poskytují služby rovněž praktičtí, odborní a zubní lékaři.

...více


Kultura a sport

Městské kulturní středisko
Palackého náměstí 4
380 01 Dačice I
tel.: 384401278,9
email: meks.dacice@quick.cz
www.meksdacice.cz

Městská knihovna
Pantočkova 89
380 01 Dačice IV
tel.: 384422397
email: info@mkdac.cz
www.mkdac.cz

Městské muzeum a galerie
Havlíčkovo náměstí 85
380 01 Dačice I
tel.: 384422493
email: muzeum.dacice@seznam.cz
www.muzeumdacice.cz

Městský dechový orchestr
ředitel Milan Kubek
tel.: 384420276

Pěvecký sbor města
ředitel Milan Kubek
tel.: 384420276

Základní umělecká škola
Antonínská ul.
380 01 Dačice II
tel.: 384420275
email: zus.dacice@worldonline.cz
www.zusdacice.cz

Tělovýchovná jednota Centropen Dačice
oddíly: kopaná, kuželky, odbíjená, judo, tenis
místopředseda výkonného výboru:
email: Milan Malý
tel.: 384420036

Asociace sportu pro všechny


TAXIslužby


www.dacice.cz/taxi


Církve

Českobratrská církev evangelická
farní úřad Velká Lhota, Telč
tel.: 384499137, 567243888
email: telc@evangnet.cz
http://evangnet.dacicko.cz

Římskokatolická církev
farnost Dačice
tel.: 384420297

Klášter bosích karmelitek
Jemnická 21, Dačice
tel.: 384420308
www.karmelitky.cz

Karmelitánský klášter
Kostelní Vydří 56
tel.: 384420119
email: kostelnivydri@karmel.cz
www.karmel.cz
Školství

Školství ve městě reprezentuje 6 mateřských škol, 2 školy základní, zvláštní škola, Základní umělecká škola, Gymnázium, Integrovaná střední škola technická a obchodní a Střední odborné učiliště zemědělské.


Mateřské školy Dačice
Bratrská 177/I
380 01 Dačice
tel.: 384422836

Příspěvková organizace Mateřská škola Dačice vznikla sloučením šesti mateřských škol.


Základní škola J. A. Komenského
Komenského 7
380 01 Dačice V
tel.: 384420434

Základní škola, místně zvaná "stará škola" s malotřídkami v okolních vsích.


Základní škola B. Němcové
B. Němcové 213
380 01 Dačice V
tel.: 384420431


Gymnázium
B. Němcové 213
380 01 Dačice V
tel.: 384422173

Gymnázium nabízí od roku 1953 možnost získání všeobecného středního vzdělání. V současnosti je možné zvolit buď čtyřletý, nebo osmiletý obor.

Střední škola technická a obchodní

Strojírenská 304
380 01 Dačice III
tel.: 384420094

Škola nabízí 4leté technické (strojírenství a mechanik seřizovač) a ekonomicko-obchodní (asistent podnikatele a obchodník) obory s maturitou.
Zájemcům o 3leté učební obory nabízí škola výběr mezi řemesly (obráběč kovů, zámečník, truhlář, automechanik) a službovými obory (prodavač).
Škola nabízí i nástavbové studium.


Střední odborné učiliště zemědělské
Jemnická 58
380 01 Dačice III
tel.: 384422337

Nabízí další vzdělání jednak pro absolventy zvláštních škol (obor opravář zemědělských strojů a obor zemědělec - hospodyňka).
Pro děti po absolvování devítileté základní docházky jsou připraveny obory: provoz služeb, automechanik, kuchař - kuchařka, číšník - servírka a farmář - farmářka.
Škola umožňuje rovněž získání úplného středního odborného vzdělání s maturitou.

Bývalé hraniční přechody (NONSTOP je už všude ;-)
Slavonice - Fratres   6-22 hod. OS,BUS
Vratěnín - Drosendorf   6-22 hod. OS,BUS
Nová Bystřice - Grametten   NON-STOP OS,BUS,TIR


Česká pošta (a poštovní spořitelna)

Adresa:
Göthova 71
CZ-38001 Dačice