Home
iRegion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel

Okres Dačice

Úryvek ze článku pro pravděpodobně Dačické listy z roku 1990, chybí mi začátek, proto jsem ho mírně upravil. 7.9.1999 Dario

Dačický okres v roce 1855, okresní hejtmanství spravovalo 194 obcí s 67 751 obyvateli. Menší územní jednotky v rámci politického okresu Dačice byly soudní okresy Dačice, Jemnice a Telč. V čele úřadu stál okresní hejtman, který reprezentoval celý úřad a byl zodpovědný za úřadování přidělených úředníků.

Tento stav státní správy trval beze změn až do roku 1896, kdy v souvislosti se vznikem nových politických okresů na Moravě vzniklo také okresní hejtmanství v Moravských Buějovicích, ke kterému bylo připojeno od 1. listopadu 1896, 42 obcí soudního okresu Jemnice, odtržených od okresního hejtmanství v Dačicích, kterému zůstalo ve správě 142 obcí s 50 340 obyvateli v soudních okresech Dačice a Telč.

V roce 1908 se podařilo obyvatelům obcí s německou většinou politického okresu Dačice v pohraničí s Rakousy dosáhnout tohe, že od 1. května 1911 byl zřízen nový soudní okres ve Slavonicích, ke kterému připadlo 19 obcí tehdejšího soudního okresu Dačice. Do tohoto nového soudního okresu bylo také připojeno 7 obcí s německou většinou ze sousedního okresu Jemnice, které se tím vrátili zpět do politického okresu Dačice. Jako kompenzace bylo však ze soudního okresu Telč a tedy politického okresu Dačice připojeno k soudnímu okresu Třešť a tedy politickému okresu Jihlava 8 obcí. Po provedení těchto změn měl politický okres Dačice ve správě 141 obcí s 49 102 obyvateli.

Tento stav bez dalších územních změn trval od roku 1911 přes první světovou válku a po celé období první republiky až do roku 1938. Měnil se pouze název úřadu, v roce 1919 z okresního hejtmanství na okresní správu politickou a od roku 1928 na okresní úřad. Po mnichovském diktátu počátkem října 1938 zabralo nacistické Německo v pohraničí 26 obcí soudního okresu Slavonice a 1 obec (Urbaneč) ze soudního okresu Dačice. Okupací pohraničí se ocitlo sídlo okresního úřadu Dačice jen 2 km od nové hraniční čáry a po vzniku protektorátu Čechy a Morava po 15. březnu 1939 bylo sídlo okresního úřadu v roce 1940 přeloženo do Telče. K tomuto politickému okresu bylo připojeno také 19 obcí českých s městem Jindřichův Hradec a 22 obcí soudního okresu Třešť. Tento okresní úřad spravoval 154 obcí se 70 247 obyvateli v soudních okresech Dačice, Telč, Třešť a Jinřichův Hradec. Došlo tak poprvé k porušení zemské hranice Moravy a Čech v oblasti správy.

Po osvobození již 14. května 1945 bylo přestěhováno sídlo okresu z Telče zpět do Dačic tamním revolučním národním výborem. Namísto okresního úřadu vznikl okresní národní výbor, který obnovil správní stav z roku 1938, takže okres Dačice tvořilo opět 141 obcí s 40 570 obyvateli.

K další správní reorganizaci došlo po únoru 1948, následujícího roku 1949 v souvislosti se vznikem krajských a nových okresních národních výborů.   Znamenalo to opět pro dačický okres územní změny, neboť od 1. února 1949 se počet obcí okresu snížil na 118 s 30 095 obyvateli. Nově vzniklému okresu Třešť bylo odstoupena většina obcí soudního okresu Telč s městem Telčí kromě 20 a 4 obce (mj. Želetava) byly připojeny k okresu Moravské Budějovice. Naopak bylo k okresu Dačice připojeno 18 obcí soudního okresu Jemnice s městem Jemnicí.  Ke změnám došlo také na západní hranici  s okresem Jindřichův Hradec v Čechách. Zde bylo připojeno k dačickému okresu 13 obcí na Staroměstsku, z nichž však vysídlením při státní hranici s Rakouskem 5 obcí zaniklo. Dále byla připojena obec Zahrádky, avšak naopak k okresu J. Hradec byly připojeny 3 moravské obce Popelín, Česká Olešná a Palupín. Vzhledem k tomu, že nově vzniklý Jihlavský kraj se rozprostíral na území Moravy i Čech, došlo tak ke druhému porušení zemské hranice.

Posledním aktem likvidace dačického okresu byla správní reorganizace v roce 1960, kdy v souvislosti s vyhlášením vítězství socializmu v Československu vznikly nové větší okresy a kraje. Činnost ONV v Dačicích zanikla k 30. červnu 1960. Ze 110 obcí okresu bylo připojeno 10 obci na Jemnicku k okresu Třebíč a 13 obcí na Telčsku k okresu Jihlava a tím také ke kraji Jihomoravskému. Zbytek obcí s městy Dačicemi a Slavonicemi k okresu Jindřichův Hradec a kraji Jihočeskému. Moravské Dačicko tak bylo administrativním způsobem necitlivě k historickému vývoji, bez ohledu na mínění obylatelstva naprosto nesmyslně připojeno do Čech. Výsledkem této správní reorganizace pak bylo, že po 110 letech Dačice ztratili sídlo okresu a ocitly se s dalšímy moravskými obcemi v Čechách. Byly tím také porušeny dřívější přirozené hospodářské a kulturní styky s Telčskem a Jemnickem a vlastně s celou Moravou.

Požadavek obnovení původní historické zemské hranice je pro Dačice nesmírně závažným, neboť pouze jeho realizace zaručuje znovuzřízení samostatného okresu, zahrnujícího vedle Dačicka také Telčsko a Jemnicko.

V případě, že nebude zemská hranice respektována, je pravděpodobné, že Dačicko zůstane součástí okresu J. Hradec a Telčsko a Jemnicko budou opět rozděleny mezi moravské okresy.

Dr. Kateřina Smutná - Dr. Bohumír Smutný
Moravský zemský archív Brno


Pro zajímavost zde si můžete stáhnout mapu bývalého dačického okresu. Jsou rozděleny na 4 části. Na SZ, JZ, SV a JV.

Všechny: okr_da.ZIP