Home
iRegion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel


Památky

Většina památek se dochovala z období renesance a baroka. Především ze 16. století, kdy město i četné obce v okolí náležely do majetku rodu Krajířů.

Nový zámek

Stavba je poprvé doložena v roce 1591. Původní renesanční zámek byl několikrát přestavěn, naposledy vídeňským architektem J. Schlepsem v letech 1831 - 32 ve stylu empíru. Z původní renesanční stavby zůstaly zachovány klenby některých síní a dvě patra žulových arkád. V severním křídle je prohlídková trasa pro veřejnost. Zahrnuje reprezentační přízemní prostory ve stavu z doby posledních majitelů a v prvním křídle ojedinělý soubor empírových interiérů s krásnou pozdně secesní knihovnou. V západním křídle je umístěno městské muzeum a galerie. Na zámeckou budovu volně navazuje zámecký park o rozloze 10 ha s jezírkem a řadou vzácných stromů.


Starý zámek

Byl postaven v letech 1572 - 1579 pro Albrechta Krajíře z Krajku a jeho choť Magdalénu z Vřesovic jako městský renesanční palác zdobený sgrafity. Od roku 1991 slouží jako radnice.


Stará radnice

Byla postavena v roce 1559 jako renesanční stavba s věží. Po požáru byla v letech 1848 - 1850 přestavěna stavitelem F. Sikou. Uvnitř je zachován prostorný mázhaus a klenutá síň.


Farní kostel sv. Vavřince

Stojí v místě původně románského kostelíka, goticky přestavěného ve 14. století. Dnešní podoba kostela je z let 1775 - 1788, kdy byl přestavěn podle plánů dačického stavitele Kirchmayera. Jeho renesanční sedmiposchoďová věž je 51 m vysoká a tvoří výškovou dominantu města. Byla postavena v letech 1586 - 1592 stavitelem Francesco Garofem z Bissone.


Klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského

Rozsáhlý barokní františkánský klášter u kostela sv. Antonína Paduánského založil roku 1660 dačický primátor Matyáš Jiří Kapeta, bohatý soukeník italského původu. V současnosti je rekonstruován pro potřeby ženského řádu bosých karmelitek. Klášterní kostel zdobí četné plastiky dačického sochaře a řezbáře Matouše Strachovského.

klaster.jpg (154867 bytes)


Pomník kostky cukru

Je umístěn naproti farnímu kostelu. V roce 1833 byla v Dačicích založena první rafinerie cukru na Moravě. Nevýhodné tvary cukru - homole přivedly J. K. Rada k vynálezu kostkového cukru a stroje na jeho výrobu. První kostkový cukr na světě byl vyroben v Dačicích v roce 1841.

kostka.jpg (82715 bytes)