Home
iRegion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel

Partnerské obce


Gross Siegharts


rakouské město s 3,5 tisícem obyvatel, politický okres Waidhofen a. d. Thaya, země Dolní Rakousko, je naším partnerským městem od listopadu 1990, kdy byla podepsána Partnerská smlouva.

Tržní osada byla povýšena na město v roce 1928. Dřívější město tkalcoven a barvíren hledá svou novou tvář: strojírenská firma Test Fuchs s dodávkami pro letecký a vesmírný program, obchodní síť rozsahem převyšující velikost města (mimo jiné 4 supermarkety), dobře fungující správa města v čele s agilním starostou panem Antonem Koczurem.

Deset let vzájemných kontaktů znamenalo mimo jiné studium skupiny 9 dívek z našeho města na tamější textilní škole, výměnné koncerty hudebních škol, výměnné koncerty dechových orchestrů, společnou výstavu zájmové činnosti, výstavy věnované partnerskému městu v Gross Sieghartsu i v Dačicích, pravidelnou účast našich žáků na říjnovém běhu a pochodu v Gross Sieghartsu, aktivní kontakty mezi hasičskými sbory obou měst, styky sportovců a řadu dalších aktivit. Pravidelné setkávání vedení obou měst jednou za čtvrt roku střídavě v jednom či druhém městě se snaží vytipovávat nové možnosti prohloubení vzájemných styků.Urtenen


švýcarská obec s 5000 obyvateli nacházející se 15 km od hlavního města Bernu. Vzájemné kontakty byly zahájeny v roce 1993 při návštěvě delegace jižních Čech v kantonu Bern, které se zúčastnili též starosta a zástupce starosty Dačic. Po vzájemném poznávání, kdy delegace obecní rady Urtenenu navštívila v roce 1994 Dačice, byla při návštěvě delegace naší městské rady v Urtenenu v roce 1995 podepsána partnerská smlouva.

Urtenen je obec s moderními podniky, např. tiskárnou, velkoobchodem a distribucí léků, a obchodní sítí, která je orientována na zákazníky přijíždějící nakupovat po dálnici z Bernu do velkého nákupního centra v obci. Cenným zdrojem zkušeností je pro nás cílevědomé plánování a budování centra obce a také pozornost, se kterou je rozvíjeno mateřské a základní školství v obci. Kromě pravidelných kontaktů na dálku a 2 návštěv obecní rady Urtenenu v Dačicích a 2 návštěv naší městské rady v Urtenenu se rozvíjejí styky mezi dechovými orchestry. Dechový orchestr z Urtenenu se zúčastnil našeho festivalu Slavnosti orchestrů v roce 1995 a podruhé byl u nás na návštěvě v roce 1998. Náš dechový orchestr byl poprvé v Urtenenu v roce 1996 a podruhé v roce 1999, kdy vystoupil na oslavách 750letého jubilea Urtenenu. Před několika lety navštívila Švýcarsko na pozvání tamějšího skautského oddílu skupina našich vodních skautů. Naše město jsme představili v Urtenenu výstavou fotografií Milana Augustina. Je nutno zmínit i každoroční finanční pomoc obce Urtenen, která je námi zpravidla směrována ve prospěch naší nemocnice.