Home
I-region Dačicko
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel

Telč slavila 900 let založení

Událost, podle níž si město Telč připomnělo v neděli 15. srpna 1999 své výročí, má sice podle historie přísně vzato poněkud vratké nohy, a na jejím počátku stojí pravděpodobně barokní legenda o založení zdejšího kostela Panny Marie Nanebevzaté, k němuž mělo dojít 15. srpna 1099 po bitvě mezi českým knížetem Břetislavem a moravským markrabětem Ottou II, u lesa Vlče u dnešního telčského Starého města. I při vědomí toho, že ke zmíněné události pravděpodobně nikdy nedošlo, navázalo město Telč na dvěsta let starou tradici a v neděli 15. srpna oslavilo jako den devítistého trvání města.

Událost byla příležitostí pro mnoho místních i přespolních, rodáků i hostů, aby strávili den v ulicích města. Po dopoledním procesí a bohoslužbě, začal odpolední program velkým historickým průvodem. Na jeho čele kráčeli v historických kostýmech členové městského zastupitelstva vedení starostou Milošem Vystrčilem. Průvod byl bohatý na počet účastníků. Den skončil pěkným závěrečným ohňostrojem.

Tento článek jsem vybral z měsíčníku Jarmark 9/99. Pod článkem nebyl nikdo podepsán, a protože byl psán na můj vkus až moc negativně, tak jsem ho mírně upravil a zkrátil. Podrobnější údaje můžete zjistit snad na adrese www.telc-etc.cz.

TELČ

Datum založení města je neznámé, nejstarší spolehlivá informace o Telči pochází z období let 1333 - 1335, kdy celá oblast patřila českému králi Janu Lucemburskému. Po roce 1339 vlastnil město rod pánů z Hradce. Jejich zásluhou se původní vodní pevnost s gotickým hradem změnila v půvabné renesanční město. S počátkem 17. stol. přechází Telč do vlastnictví rodu Slavatů, následně pak Lichtensteinů - Kastelcornů a Podstatských - Lichtensteinů až do roku 1945.

Jádro města je městskou památkovou rezervací. Impozantní vzhled náměstí zesilují malé historické památky, jako je Mariánský sloup, kašny, barokní sochy a městské brány. V roce 1992 byla Telč zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO.