Home
iRegion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel

Víte, že ...
Zajímavosti z historie Dačic

Letopočet 

  střípky zajímavostí

1585

z tohoto roku jsou nejstarší městské pečetě

1706

Na kamenném mostě přes Dyji byly postaveny sochy sv. Prokopa a Jana Nepomuckého

1725

Na horním náměstí byl postaven mariánský sloup se sochařskou výzdobou připisovanou dačickému sochaři Sebaldu Kolblovi

1772

6. srpna udeřil blesk do kopule věže farního kostela. Celá kopule se roztavila.
Schodiště ke klášteru, které má 52 schodů, bylo nákladem 180 zlatých zastřešeno.
Začaly se zde pěstovat brambory.

1801

V tomto roce byly kolem kostela zasazeny lípy.

1809

Vymřením rodu Osteinů zdědili město a panství Dačice Dalbergové. Dalbergové vymřeli roku 1940.

1884

Bylo zavedeno nové číslování domů a pořídila se nová plechová báň radnice.

1888

Od tohoto roku se vede kronika města.

1892

Ve městě byl založen bruslařský klub jako jeden z nejstarších na Moravě.

1895

Město se rozdělilo na 4 čtvrtě: I. město, II. Antonínské předměstí, III. Stráňské předměstí, IV. Hradecké předměstí.
Ve městě bylo 17 pivnic a hostinců, město mělo dva pivovary a jeden lihovar.

1898

Ke 100. výročí narozenin F. Palackého bylo pojmenováno Dolní náměstí na Palackého nám.

1936

Část Palackého náměstí byla pojmenována na Kancnýřův sad, podle čestného občana města Bedřicha Kancnýře.

1937

1.srpna byl odhalen pomník Vincenci Hlavovi, zakladateli první lesnické školy v našich zemích.

1940

Ve věku 31 let zemřel Jan Dalberg, majitel panství Dačice, byl pohřben v Kostelním Vydří. Dědicem panství se stal říšský Němec Franz Karl Princ Salm-Salm

1941

Ve městě vznikla firma s názvem Tovární výroba plnicích per a stříkání plastických hmot. První plnicí pera nesla název Steno. Po skončení 2. sv. války založil J. Novotný vlastní firmu, výrobky se označovali značkou Omega.

1941

V dubnu byl v Praze ustaven spolek rodáků a přátel Dačicka.
Nákladem 45 tis. Kčs byl zřízen městský rozhlas.

1942

Nacisté odtransportovali z města 30 osob židovské národnosti, po válce se vrátili pouze 3.
Na žádost města se přejmenovala vlaková zastávka z Dačice-zastávka na Dačice-město.

1946

20.7. navštívil Dačice preziden republiky. Byla to první návštěva hlavy státu v Dačicích.

1955

Příhodovo náměstí přejmenováno na nám. Jana Vokáče.

1961

Při adaptaci domu 99 na Havlíčkově nám. odkryli dělníci v místě bývalé zahrady hliněnou nádobu se stříbrným pokladem. Bylo v ní několik set stříbrných mincí českých, polských a německých. Poklad pochází z roku 1650.

1966

Bylo odkryto staré slovanské sídliště z 12. století. Byly zde nalezeny střepy nádob, popelnice a nádoby na obilí.

1977

Na staré radnici a na klášteru byly instalovány nové věžní hodiny s elektrickým ovládáním.