Home
iRegion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel


Tajemná místa iregionu

Čertovo kopyto

V půli cesty z osady Poldovky na kopec Hradisko je tzv. čertovo kopyto. O jeho vzniku se vypráví legenda: Kdysi dávno, se vsadil kohout s čertem, že než kohout ráno třikrát zakokrhá, čert postaví na Hradisku hrad. Čert tedy začal stavět. Sbíral kameny z blízkého i dalekého okolí a nosil je na Hradisko. Když kohout poprvé zakokrhal čert už měl polovinu postavenou. Když kouhout zakokrhal podruhé už scházelo jen málo. A než kohout stačil zakokrhat potřetí, pyšnící se čert ho míjel s posledním kamenem. Ale pýcha předchází pád. A čert kousek od hradu uklouzl a zbořil celý hrad. Když kohout zakokrhal potřetí, zbyla z hradu jen hromada kamení poházená po okolí.
Dnes není po hradu památky jiné, než to rozházené kamení na Hradisku. Ale na místě, kde čert uklouzl je znatelná rýha v kameni od čertova kopyta.

Čertova pata

Čertovu patu můžeme najít na skalisku, které je schovno v lese nad Hadravou u vsi Řečice.