Home
iregion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel


Český Rudolec 1995 – ing. Zdeněk Hanuš CSc., chalupář na RožnověUkončení války přineslo v Československu osvobození jak českému, tak německému obyvatelstvu, osvobození od zrůdné nacistické ideologie, vrcholně reprezentované Adolfem Hitlerem, který právě otázku soužití Němců a Čechů v pohraničních oblastech Československa použil jako výhrůžku tehdejší Evropě a podmínku udržení míru, kterou o pár měsíců později stejně cynicky odvrhl.Po skončení války v roce 1945 následoval těžký úděl odsunu, který sice naplňoval někdejší přání Haim ins Reich, avšak ve zcela jiném kontextu. Občané německé národnosti, kteří nemohli prokázat rakouské příslušenství nebo aktivní odpor proti nacismu, byli nuceni opustit Československo. Odcházeli těžce, opouštěli své dávné domovy, zanechávali zde svůj majetek, který tak těžce nabývali. Odsun patří k těm nejrozporuplnějším a nejtragičtějším kapitolám česko-německých vztahů. První fáze, tzv. divoký odsun, poznamenaný nejrůznějšími formami „zúčtování s německými občany“ a následné „plánované vysídlení“ německého obyvatelstva v podstatě znamenaly konec mnohasetletého soužití obou národů v jednom státním útvaru.O provedeném odsunu panují nejrůznější zprávy. Podle dostupných pramenů proběhl na Rudolecku klidně, bez větších násilností. (viz osobní líčení paní Eleonory Polly – Das tragische Ende, publikované v Sűdmahrisches Jahrbuch 1984, vyd. Sűdmahrischer Landschaftsrat v Německu) Tuto skutečnost je možné dávat do souvislosti mj. i s tím, že za násilnosti spáchané v průběhu let 1938-1945 byli ze zdejšího okolí odsouzeni mimořádným lidovým soudem dne 24. 10. 1945 pouze tři občané – dva z Rudolce a jeden ze StálkovaTak tedy skončila jedna etapa soužití českého a německého lidu ve zdejší oblasti 650 let relativního souladu a 50 let narůstající roztržky, která vyvrcholila po všech válečných útrapách odsunem.