Home
iRegion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel

Lesnická škola v DačicíchRoku 1820 zřízena byla v Dačicích péčí lesmistra Vincence Hlavy lesnická škola. Příznivcem jejím byl tehdejší majitel panství Karel svob. pán z Dalbergů, který nejen lesy k studiím lesnickým ale i zámecký park k studiím botanickým ochotně propůjčil a povolení dal ku zřízení školských místností. Bylať lesnická škola v Dačicích první toho druhu v celé říši.
V prvním roce měla 7 žáků, po pěti letech již 33 a v posledním roce svého trvání 40 chovanců. Celkem bylo na ní 251 chovanců.
Nejen z příspěvků zemských a vůkolní šlechtou poskytovaných udržoval Hlava svůj velkodušní podnik, ale on sám celé jmění jemu věnoval.
Když nedostal žádané podpory státní, rozpustil ústav svůj roku 1830.