Home
iRegion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel

Historie školství v Dačicích1821 ve městě zřízena první lesnická škola na Moravě, založena Vincentem Hlavou
1876 baronkou Kunhutou z Dalberga založena opatrovna - mateřská škola a oddělení pro ruční práce, v péči sester sv. Karla Boromejského
1890 Jan Gšventner, obchodník, předložil obecnímu zastupitelstvu návrh na zřízení měšťanské školy
1891 9.11. povoleno zřízení školy měšťanské s vyučovací řečí českou
1892 otevřena 1. třída měšťanské školy v Dačicích
1892 koupena parcela na stavbu měšťanské školy od kamenického mistra Josefa Kloibra za 1850 zl.
1894 4.5. položen základní kámen ke stavbě měšťanské školy
1894 založena Pokračovací škola průmyslová
1895 15.9. nová budova měšťanky byla slavnostně vysvěcena
1896 1.10. zahájena výuka na Zimní hospodářské škole v Dačicích ve dvou místnostech městského pivovaru
1898 11.9. otevřena budova hospodářské školy
1905 25.10. městské zastupitelstvo se usneslo zřídit měšťanskou školu dívčí, výuka zahájena ve školním roce 1907/1908
1908 proběhla přístavba druhého patra měšťanky, školu navštěvovalo 106 chlapců a 42 dívek
1930 v Kláštýrku zřízena mateřská škola, sestry Řádu sv. Kříže
1937 obecná škola nazývána Masarykovou
1939 1.3. v budově obecné školy zřízena škola mateřská
1947 v Sokolské ulici se započalo s výstavbou MŠ na propůjčeném sokolském pozemku, provoz zahájen v roce 1949
1949 7.11. zahájeno vyučování na Městském hudebním ústavu v Dačicích
1950 v budově Kláštýrku otevřena II. MŠ
1959 zahájena stavba nové základní školy
1961 26.-27.8. slavnostní otevření nové základní školy
1961 1.9. učňovská škola nového závodu Obchodní zařízení zahájila vyučování