Home
iregion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel
Hlavní nabídka
Kulturní události
Acta populi
Odkazy v iregionu
BLACK PAGE
Zajímavosti
Fotogalerie
Foto info
Blog
Seznam mobilů
Obrázky na plochu

Jemnice

JemniceHistorie


Město Jemnice, bylo původně hornickou osadou u hradu. Vzniklo jako pevnost na místě pohraničního hradu z přelomu 11. a 12. století. Jemnice byla sídlem "jamníků" vybírající rudu z jam. První písemná zmínka je v Kuřimské kronice z roku 1226. Přemysl Otakar I. dal roku 1227 příkaz obehnat Jemnici hradbami na obranu proti plenění této části Moravy. Až do husitských válek se zde těžilo stříbro. V roce 1458 obsadil město Jiří z Poděbrad a roku 1468 byla Jemnice zpustošena za tažení Matyáše Korvína. Počátkem 17. století byl hrad přestavěn na dvoupatrový, čtyřkřídlý zámek s pravoúhlým dvorem. V letech 1842 - 1945 vlastnili zámek Pallaviciniové.
Ve městě se zachovaly hradby ze 14. - 16. století, jedna bašta a dvě brány. Zámek dostal posledními přestavbami barokní podobu. Kostel sv. Jakuba Staršího, patrona horníků, má válcovou věž, připomínající rotundu z 12. století. Kostel sv. Víta je pozůstatkem zbořeného františkánského kláštera z let 1455 - 1560.

Jemnice - rok 2003

Zajímavosti

Kolem celého historického jádra jsou zachovány dvojité hradby se čtyřmi baštami a dvěma barbakany.

Kostel sv. Jakuba, původně románská rotunda, z níž zůstala zachována kulatá věž - nejstarší dochovaná věž na Moravě.
Městský kostel sv. Stanislava na náměstí má pod kruchtou renesanční náhrobníky pánů Meziříčských z Lomnice.
U františkánského kláštera je gotický klášterní kostel sv. Víta. Stají tam také "Svatovítská lípa" stará téměř 800 let, spojovaná s činností kazatele Jana Kapistrána.

Zámek vznikl přestavbou pozdně románského hradu v roce 1661. Kolem zámku je park (21 ha).

Středověký vodovod vedoucí od kostela sv. Víta do města.

Severně od města je šlechtická hrobka rodu Pallvicini, vybudovaná v letech 1901 - 1902 v neoklasicistním stylu. Sochařskou výzdobu vytvořil Ignác Weirich.
Napište nám
Uvítám jakékoli vaše připomínky či návrhy. Nebojte se sdělit, co se vám líbí a co ne. Budu jen rád, když se dozvím, co čtenáři chtějí vidět a číst. Napište na adresu dario(@)dacicko.info

Váš komentář:


Váš e-mail