Home
iregion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel
Hlavní nabídka
Kulturní události
Acta populi
Odkazy v iregionu
Anketa
BLACK PAGE
Zajímavosti
Fotogalerie
Foto info
Seznam mobilů
Obrázky na plochu

Telč

TelčHistorie


Tradice spojuje založení Telče s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad českým Břetislavem v roce 1099. Na paměť svého úspěchu prý Otto založil kapli, později kostel a osadu. Listiny, zmiňující se o Telči z let 1180 aj., považují dnes historici za falza, a tak první skutečně spolehlivá zpráva je až z roku 1335, kdy tu je založen zeměpanský dvorec a strážní věž s kostelíkem, sídlo královského správce. V jeho podhradí zřejmě existovala osada zvaná Stará Telč. Po roce 1354 se tu vystavěl hrad, kostel, soustava vodního opevnění a rozsáhlé tržiště s gotickými domy. Za husitských válek v roce 1423 Telč dobil a vypálil, s vyjímkou hradu, husita Jan Hvězda z Vícemilic. Největšího rozkvětu město zažilo za Zachariáše z Hradce, který dal přestavět hrad a doplnil ho o zámek, městské domy se přestavěli na renesanční, postavil se vodovod aj. V roce 1645 město obsadili a vyrabovali Švédové. Po válce sílily protireformační tlaky. Františka z Meggau přivádí do města jezuity a dává pro ně vystavět kolej a kostel Jména Ježíš. Jezuité zakládají latinské gymnázium, lékárnu a meteorologickou stanici. Středověkou Telč tvořil jen zámek, kostel, velké náměstí a jediná ulice. V 19. století začíná pomalu hospodářský rozmach, byla založena továrna na sukna, která zaměstnávala až 600 lidí. V roce 1898 je postavena železnice z Kostelce u Jihlavy do Telče, a později do Dačic, Slavonic až do rakouského Schwarzenau. Telč 2007

Zajímavosti


Jádro města je Městskou památkovou rezervací s otevřenými podloubími s půlkruhovými arkádami spočívajícími na pilířích a v roce 1992 bylo zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO.

Státní zámek - původní gotický hrad přestavěný v 2. pol. 16. stol. v renesanční zámek.

Věž sv. Ducha - 49 m vysoká, pozdně románská věž z 1. pol. 13. stol. je nejstarší dochovanou stavební památkou města. Byla postavena jako věž strážná.

Kostel sv. Ducha - gotický, původně románský kostel v sídle královského správce. Od roku 1922 patří českobratrské církvi evangelické.

Kostel sv. Jakuba - založen současně s městem, roku 1386 vyhořel. Dnešní podoba je z 15. stol. Na 60 m vysoké věži přiléhající ke kostelu jsou dochovány dva zvony: Jakub a Marie.

Kostel Jména Ježíš - původně jezuitský kostel, dokončený v roce 1679. Barokní podoba zachována, atypická je orientace boční fasády směrem do náměstí.

Jezuitská kolej - postavena v letech 1651 - 1655. Přízemí má křížovou klenbu, po zrušení řádu budova sloužila jako kasárna, po roce 1883 zde byla škola, muzeum, dnes sídlo SOŠ.

Radnice - pravděpodobně dílo italského stavitele působícího ve službách Zachariáše z Hradce v 2. pol. 16. stol. Radnice vznikla spojením dvou gotických domů, nacházelo se zde i městské vězení.

Konvikt sv. Andělů - stará sladovna, po příchodu jezuitů sídlo konviktu sv. Andělů, což byla škola chrámové hudby. Po zrušení řádu se konvikt stal obytným domem panských úředníků.

Rozhledna - otevřeno: duben - květen so,ne 10-16 hod., červen - srpen denně mimo pondělí 10-17 hod., září - říjen so,ne 10-16 hod.

Napište nám
Uvítám jakékoli vaše připomínky či návrhy. Nebojte se sdělit, co se vám líbí a co ne. Budu jen rád, když se dozvím, co čtenáři chtějí vidět a číst. Napište na adresu dario(@)dacicko.info

Váš komentář:


Váš e-mail