Home
iregion
Dačice
Telč
Jemnice
Slavonice
Studená
Velká Lhota
Waldviertel
Hlavní nabídka
Kulturní události
Acta populi
Odkazy v iregionu
BLACK PAGE
Názory a komentáře
Zajímavosti
Fotogalerie
Foto info
Články
Seznam mobilů
Obrázky na plochu

Waldviertel

 

Waldviertel


Mapka rakouského kraje Waldviertel, který sousedí s Dačickem. Drsná i romantická krajina zde plynule přechází v pečlivě opatrovanou a s citem obhospodařovanou krajinu Waldviertelu, ve které se jako perly vyjímají vzácné architektonické památníky minulosti. Waldviertel, v prostém překladu Lesní čtvrť, přímo překypuje hrady, zámky a kláštery, které na rozdíl od našich podobných památek, minulých 40 let nestrádaly péčí a investicemi do jejich obnovy.

Hrady a zámky v Lesní čtvrti

Podrobnější informace jistě najdete na www.waldviertel.at

Tip pro motoristy:

registrační značky aut v Dolním Rakousku a u nás

Popíšemy si nyní jen ty nejbližší:

Heidenreichstein

- necelých 15km od pohraničního přechodu v Nové Bystřici se objeví hrad Heidenreichstein, který vévodí stejnojmennému městečku. Mohutná vodní tvrz z 13. století v sobě skrývá hradní muzeum, kde můžeme spatřit části hradu s vnitřním vybavením a historickými předměty, obrannými valy a padacím mostem. Prohlídky se zde konají s průvodcem ve skupinách nejméně 5 osob, denně kromě pondělí v 9,10,11,14,15,16 hod., od poloviny dubna do poloviny října.

Raabs

- nad soutokem Rakouské a Moravské Dyje se vypíná majestátná stavbu hradu Raabs o němž první zmínka z roku 1100 jej nazývá "castum Racous". Zde sňatkem s Bedřichem z Zollernů stává hraběnka Žofie z Raabsu pramáti rodu Hohenzollernů. Další majitelé panství Raabsu jsou hrabata z Rosenbergu, hrabata z Puchheimu, šlechtici z Quarientu a Raallu, svobodní páni z Bartensteina, páni z Kaisersteina, baron Klinger z Klingersdorfu a od roku 1970 se stal majitelem pan Willy Enk ze Švýcarska.
Na hradě se pravidelně pořádá od května do srpna kulturní léto s koncerty a přednáškami k aktuálním tématům. Impozantní je prohlídka rytířského sálu a restaurovaných komnat. Otevřeno je od května do října denně od 9 - 18 hod.

Riegersburg

- barokní zámek, jeden z nejvýznamnějších zámků země a sídlo tehdejších místodržitelů Dolního Rakouska. V muzeu spatříte přepychové místnosti se zařízením z 18. století a jedinečnou historickou kuchyň s funkčním zařízením. Jsou zde každoročně pořádány výstavy, které organizuje pobočka rakouského muzea pro užité umění. Zajímavé je i okolí zámku se Sallou Terrenou a přilehlým rybníkem. Otevřeno je od 1. dubna denně do 15. listopadu od 9 -17 hod., v létě i do 19 hod.

Hardegg

- romantickým prostředím a hustými smíšenými lesy dojedete přímo alpskými serpentinami do malebného údolí Dyje s přírodním koupalištěm před vesnici, nad kterou se tyčí mohutný románský hrad Hardegg ze 12. století. Hrad je dosud ve vlastnictví původního rodu. Obsahuje muzeum císaře Maximiliána u Mexika, vlastivědné muzeum a svatební kapli. Pozoruhodná je zbrojnice se sbírkou zbraní knížat Khevenhüller - Metsch. Od 1. dubna od 9 - 17 hod. zde můžete navštívit tento hrad i přes pěší přechod z české strany po mostě přes Dyji od vesnice Čížov. Báječný tok řeky Dyje zde skýtá příležitost jak pro vyznavače rybolovu i osvěžujícího koupání.

Geras

- premonstrátský klášter v Gerasu byl založen spolu s českým klášterem v Želivi roku 1153. Věhlasný je zdejší mramorový sál s freskami P.Progera a klášterní basilika. V nových budovách stavěných v roce 1738 J. Muggenastem jsou dnes zřízeny ubytovny. Probíhají zde celoroční umělecké kursy. Otevřeno pro prohlídku od května do října denně mimo pondělí od 9 - 12 a 14 - 17 hod.

Schwarzenau

- renesanční zámek s gotickými postranímy trakty, obranné valy z roku 1190 skrývají dnes útulnou hradní tavernu a kavárnu. Toto sídlo rodu von Streun do roku 1636 a pozdější barokní výzdoba vnitřních prostor pochází od Giovana Batisty Allio, za vlády hraběte Pollheima. Renomovaná hradní kaple a slavnostní síně byly zpřístupněny teprve od roku 1991. Otevírací doba od 1.6. do 30.9.

Dobersberg

- stará trhová obec, první zmínka pochází z roku 1112, od roku 1230 byla povýšena na trhové město. Nad městem se tyčí zámek Puchheimerů s farním kostelem sv. Lamberta. Najdete zde přírodní park Thayatal, chráněné území s množstvím cest na výlety, Waldlehrpfad - naučná letní stezka, Wasserwildpark - vodní park na staré Dyji. Můžete navštívit i muzeum včel, selské a přírodovědné. Pro zimní sporty je určena 600 m dlouhá sjezdovka s vlekem.

Rudolz

- v obci se nachází muzeum panenek, kde můžete vidět staré porcelánové a selské panenky.

Kautzen

- v místním muzeu je expozice vývoje zemědělství. V jízdárně WÜHL si můžete pronajmout koně.

Waidhofen

- okresní město, o němž první zmínka pochází z roku 1171. Jsou v něm zachovány městské hradby s věžemi, renesanční radnice, barokní farní kostel. V Altwaidhofenu můžete vidět vidět v provozu starou perlíkovou (Hammerschmiede) kovárnu, pod městem je ve skále několik poschodí sklepů. V Krokobaru můžete vidět exotická zvířata.

Gross Siegharts

- město s rozvinutým textilním průmyslem. V místním zámku sídlí městský úřad. Je zde textilní muzeum, které ukazuje dějiny vývoje textilní výroby a v něm můžete jednotlivé stroje spatřit i v chodu.

Weikertschlag an der Thaya

- ves na Moravské Dyji. Zdejší pohraniční hrad býval místem střetů české a rakouské strany. Roku 1276 žádal Přemysl Otakar II. na Rudolfu Habsburském navrácení hradu k Českému království, ale k tomu již nedošlo. Hrad se ještě jednou dostal do českých rukou, byl však vojskem Albrechta IV. v roce 1399 dobyt zpět a zůstal pak již v troskách. Dnes jen malé zbytky z věže bývalého hradu. Uprostřed vesnice pranýř z roku 1735.

Zdroj: Listy Jihozápadní MoravyNapište nám
Uvítám jakékoli vaše připomínky či návrhy. Nebojte se sdělit, co se vám líbí a co ne. Budu jen rád, když se dozvím, co čtenáři chtějí vidět a číst. Napište na adresu dario(@)dacicko.info